Rolf J Feragen, Eva Nordfjell och Olav Luksengård Mjelva

Danskurs Rørospols 
Kurser:
Lördag 12/5 kl 13.00- 18.00


Torill Jørgensen och Rolf J. Feragen har båda vuxit upp med polsen, har dansat många år i Røros Folkedanslag resp. Brekken Spell- og Danselag och vunnit priser i många danstävlingar. Torill har utbildning från NTNU i Trondheim i bl. a. folklig dans, metodik och pedagogik och Rolf är spelman och spelar även i Brekken Spellmanslag och Småviltlaget. Torill och Rolf är erfarna instruktörer. Kursen kommer att fokusera på samspelet mellan dansen och musiken. Nyckelbegrepp är lyssnande, svikt, framdrift, kroppsbalans och viktöverföring. 

Veslemøy Nordset och Mats Berglund

Danskurs Finnskogspols
Kurser:
Fredag 11/5 kl 09.00- 13.00
Lördag 12/5 kl 09.00- 13.00

Veslemøy Nordset, är en av Norges främsta dansare och hon har specialiserat sig på "polsdans frå finnskogen". Hon är en av de som betytt mest för revitaliseringsarbetet med den dans som från första början kallades för polsdans från Gravberget.  Finnskogspolsen kan beskrivas som en polsdans med tre markerade svikter i takten, där tredje svikten är något kortare och lättare än de två första, lite förenklat kallar man detta kort trea. Den är en medryckande och sprittande dans. Den här typen av asymmetrisk tretakt hittar man i hela den värmländska/norska finnskogen, som betraktas som ett gemensamt kultur- och traditionsområde, men samma rytmprincip återfinns i en stor del av södra Norge, inklusive Telemark. Veslemøy Nordset har bland annat vunnit första pris i pardans på Landskappleiken. Mats Berglund kommer att vara spelman åt Veslemøy i Finnskogspolsen.

https://www.youtube.com/watch?v=1MtxS4CDC

Lisa Almlöf, Perjos Lars Halvarsson och Zara Helje

Danskurs Springlek
Kurser:
Torsdag 10/5 kl 14.00- 18.00

Paret som är mera ovanför golvet än på golvet!
Perjos Lars Halvarsson och Lisa Almlöf kommer att leda kurs i Springlek. De har både dansat och utvecklat springleken sedan 1990-talet. 
Springlek har varit en mycket allmänt förekommande dans i norra Västerdalarna och beskrivs som något rytmiskt egendomligt i dansen och spelsättet, en livlig och yvig dans med möjligheter till improvisationer. Det berättas att när Malungsfolket var ute på gårdfarihandel, var det ett omtyckt nöje att se dem dansa denna lek.
 
Perjos Lars är uppväxt i Västra Fors och bor sedan många år tillbaka i Lima. Han kommer från en musikalisk miljö och har i hela sitt liv levt med sång, spel och dans. Han sjunger och spelar fiol och gör det gärna till dans. Genom en mångårig process som bottnar i en stark musikalisk och kulturell förankring har han tillsammans med Lisa utforskat samspelet mellan dans och musik, och lyckats levandegöra dansen. 
 
Lisa är ursprungligen från Fryksdalen i Värmland och hon lärde sig dansa av sina föräldrar hemma på köksgolvet. I början av 70-talet kom hon i kontakt med folkmusiken och flyttade till Malung 1977. Lisa spelar också fiol och är aktiv i Malungs spelmanslag.
Lars och Lisa vill förmedla glädjen i dansen och att samspelet mellan musiken och dansen är viktigt.

Spelman är Zara Helje. Hon är född och uppväxt i Göteborg och kom tidigt i kontakt med folkmusik och dans. Med fiolen i hand och rötterna djupt i den västgötska folkmusiken drog hon 19 år gammal norrut för att studera fiolspel i Malung, Härnösand och Stockholm. Zara är riksspelman och sedan -96 bosatt i Lima, Västerdalarna där hon fördjupat sig i musiken från övre Västerdalarna, Särna och angränsande områden i Norge. Med sitt lyhörda spel och medryckande sväng är Zara en omtyckt dansspelman och pedagog.