Agneta Stolpe

Kulning på fjället
Kurs
Fredag 11/5 kl 14.00- 18.00
Kursen fortsätter lördag 12/5 Kl 9.00- 13.00 

Agneta Stolpe kommer från Äppelbo i Västerdalarna och hon är känd av många som en ödmjuk och tillåtande pedagog med ett stort och innerligt driv att lära ut. Agneta har under många år bedrivit en imponerande kulturgärning som sångerska och traditionsbärare, som pedagog, logonom och entreprenör. Hon har kulat för kung och kor, i skog, vid sjö och till och med på Sergels torg. Nu blir det fjälltoner.

Här följer Agnetas kursbeskrivning. Kursen kommer att vara 8 klocktimmar.
Kula, köla, kuja, locka, lollra… Använda din röstkraft i lekfulla rop, improvisation och vallmusikens toner. Tillsammans hittar vi röstens styrka och hållbarhet, utforskar ljud och läten, och gör något mer av det enkla. Alla utgår från sin egen röst – ung eller äldre, kvinna eller man. Inga förkunskaper krävs, bara nyfikenhet och lust att låta.

Agneta Stolpe

Ann-Sofie Nilsson

Visor och trallar Västerdalarna
Kurser
Torsdag 10/5 kl 14.00- 18.00
Söndag 13/5 kl 09.00- 13.00

Från Malung kommer sångerskan Ann-Sofi Nilsson. Hon bor i Karlstad och undervisar på Musikhögskolan Ingesund i Arvika. Från och med hösten 2015 jobbar hon också på Malungs folkhögskolas ”Kurs i folklig vissång”. Ann-Sofi leder det sångglada ”Sjungarfolket” och framträder även som solist i olika sammanhang.

"Sång är viktigt i mitt liv och jag älskar att förmedla bra musik med min röst och att få andra att sjunga! Jag växte upp med mycket körsång av olika slag och i tonåren började jag ta sånglektioner. Mitt självförtroende växte ikapp med rösten och mitt liv kom att kretsa mycket kring sång och musik. Folkmusik är den genre jag ägnar mig mest åt, men jag tycker det är roligt att sjunga olika typer av musik."

Så här beskriver Ann-Sofi sin kurs:
Kom och lär dig några visor och trallar från Västerdalarna! Vi sjunger på gehör och fokuserar mycket på att lyssna in varandra och sjunga tillsammans. Några enkla arrangeringsidéer och stämsång hinner vi också med. Alla sångsugna är välkomna-både du som är en van sångare och du som känner dig ringrostig eller oerfaren har en plats i helheten. Lust att sjuna är allt som behövs. Kanske får vi chans att prova någon låt under en danskväll.